Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2017 kuni 31-12-2017

 
Informatsioon lehel viimati uuendatud: 27-12-2017.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

TunnipalkKuupalk
2,78
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
470,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

TunnipalkKuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...