Naised: Kuidas kandideerida töökohale?

Mis on tüüpilised naiste elukutsed?

Ei ole olemas sellist asja nagu kindel eraldusjoon või piir meeste ja naiste tööde vahel. Praktikas taandub vahe sellele, mis töid teevad enamuses mehed või naised. Sellest vaatepunktist on tüüpilised naiste tööd kodukoristaja, koduabistaja, teenija, hooldaja, medõde, poeassistent, ettekandja, kassapidaja, õpetaja, sekretär, adminstraator, adminstratiivtöötaja või logistikaoperaator. Need palgad on suhteliselt madalad ning need positsioonid ei paku palju edasist arenguvõimalust. Kontrastina on käputäis elukutseid ja positsioone, kus kõrgharidusega naised paistavad silma ja on hästi tasustatud - jurist ja kohtunik, suhtekorraldus ja marketing, kommunikatsioon ja meediaeksperdid.

Tee PalgaUurija sellel saidil erinevatele elukutsetele ning võrdle vastavaid palganäidustusi.

Mis on tüüpilised naiste sektorid?

Nagu ka töödega ei ole kõige lihtsam täpselt eristada naiste ja/või meeste sektoreid. Kuid naised on tööjõus arvuliselt ülekaalus koristamises, tervishoius, hotellinduses ja toitlustamises, jaemüügis, alghariduses ning toetavates sekretäri- ja adminstratiivfunktsioonides läbi kõikide sektorite ja tööstusharude.

Tee PalgaUurija sellel saidil erinevatele elukutsetele ning võrdle vastavaid palganäidustusi.

Kas on palgaerinevusi mees- ja naissektorite vahel?

Kuna meeste poolt domineeritavates sektorites mehed on arvulises ülekaalus võrreldes naistega, on nendes meeste sektorites keskmine palk kõrgem kui naiste poolt domineeritavates tööstusharudes ja elukutsetes.

Tee PalgaUurija sellel saidil erinevatele elukutsetele ning võrdle vastavaid palganäidustusi.

Kas rahvusvahelised firmad maksavad paremini?

Rahvusvahelised firmad on pea-aegu alati aktsiafirmad ja suured. Kuna nad on suuremad, siis nad maksavad paremini. Mündi teine pool on see, et nad nõuavad oma töötajatelt pikki töötunde; need on lisatöötunnid, mille eest ei maksta. Osa sissetulekust, mida nad pakuvad, on osa iga-aastasest kasumist ja/või boonused, mida võidakse maksta välja firma aktsiates.

Kas avaliku ja erasektori vahel on palgaerinevus?

Üldiselt kipuvad avaliku sektori palgad olema võrreldes erasektoriga madalamad. Väiksema haridusnõudega tööd avalikus sektoris saavad tavaliselt veidi rohkem ning kõrgeimad töökohad veidi vähem palka kui erasektoris.

Kas naissektorid on soositavamad töötavale vanemale?

Naiste poolt domineeritud sektorid pakuvad reeglina rohkem (suuri) osakohaga töid või väiksemaid töid. Lisaks pakuvad nad tihti ka (rohkem) paindlikku tööaega.

Miks on eelistatum tähtajatu tööleping?

Tähtajatu töölepinguga saab tavaliselt kõrgemat palka kui ajutise või paindliku töölepinguga. Alati seda võimalust muidugi ei pakuta, kuid töötaja staaž on kindlam tähtajatu töölepinguga.

Mis on korraliku lepingu jaoks minimaalselt vaja?

Leping alati mainib osapoolte nimesid ja aadresse, sõlmimise kuupäeva, töö algus- ja lõpukuupäeva (kestust ühesõnaga), tasustamist ja palka, töötunde, töö iseloomu, prooviaega ja etteteatamisperioode. Lepingud peavad olema allkirjastatud, et need kehtiksid.

Kuidas hinnata sekundaarseid töötingimusi?

Peale brutopalga ja töötundide on töölepingus tavaliselt ka nimekiri sekundaarsetest töötingimustust. Tihti neid ei hinnata rahaliselt, kuid nad on rahalise väärtusega. Võtame nt tööga seotud kulutuste hüvitamine, (liisitud) auto või tasuta telefon, ligipääs kohapealsele väljaõppele, lisapuhkus üle seadusliku miinimumi, paindlikud töötunnid, võimalus töötada kodust, jne.

Mida mainida oma CVs?

  • Oma nime ja aadressi
  • Viimast CV uuendust
  • Su haridus ja väljaõpe, mitte ainult tööga seotud
  • Sotsiaaltegevused märgina su pühendumusest, selle hulgas vabatahtlik töö ja praktikad
  • Keeleoskused, aktiivsed ja passiivsed (oskus lugeda ja aru saada)
  • Arvutioskused ja -teadmised
  • Sotsiaalmeedia kasutamine ja teadmised.

Rohkem CV-de kohta vaata Monster.com

Mis teeb hea sooviavalduskirja?

Sooviavalduskiri käib su CV-ga kaasas. See peaks olema lühike ja sisutihe. See viitab sooviavalduse vahetule põhjusele, nagu reklaam, suusõnaline info, jne. See edastab isikliku motivatsiooni, tehes selgeks, et sa mõistad, mida see töö või ametikoht endas hõlmab. Adressaat peab selgelt tajuma, et sa oled pannud ennast tema kingadesse, ja mõistad tema vajadusi ja/või nõudmisi. Kiri peaks olema tavalises formaadis, olema kuupäeva ja allkirjaga, isegi kui see on meil (mis on üsnagi normaalne tänapäeval).

Rohkem sooviavalduskirja kohta vaata Monster.com

Kas välimus on oluline?

Korda seatud, puhas ja esinduslik välimus kindlasti loeb ning on tark otsus, eriti tööintervjuu jaoks.

Ära ole häbelik. Küsi sõprade ja pere käest juba enne, et näha, kas oled sobivalt riides.

Miks läbi rääkida palga osas?

Kõigil on vabadus pidada läbirääkimisi. Oma palga arutamine on tark tegu. Ole selleks valmis. Räägi sõprade ja perega, kolleegidega, uuri internetist. Vaata palkasid sellel saidil. Ürita leida ja lugeda kollektiivlepet, kui seda on. Tee nimekiri: mis on ülioluline sinu jaoks, mis on teisene. Läbirääkimine on kompromiss (sa ei taha töötada laupäeviti, kuid nt võid, kui saad selle eest rohkem palka). Harjuta enne, kui sa hakkad päriselt läbi rääkima.

Ole teadlik, et lõpptulemus on oluline. Hea ja sõbralik kohtumine, kuid avatud lõpp, kus midagi ei panda paberile kirja, ei loe midagi.

Arusaam, et naised ei peaks läbi rääkima on täiesti vanamoodne. Paljude riikide paljudes suurfirmades naised juba töötavad tipus. Võid kihla vedada, et nad õppisid läbirääkimist oma teel üles.

Töösoorituse hindamine ja palgaerinevused

Suuremates, kompleksemates firmades on iga-aastased töösoorituse hinnangud tavaline nähtus. Neid vestluseid peaks võtma tõsiselt, sest su sissetulek ja tuleviku karjääriperspektiiv sõltub nendest. Enne vaata ka kollektiivlepingut ja/või sisereegleid ja -regulatsioone. Need momendid on ideaalsed oma positsiooni ja võimaluste parendamiseks. See tähendab, et ole valmis ja tee soovide nimekiri: rohkem palka, rohkem puhkust, rohkem väljaõpet.

Ole teadlik, et iga väike samm edasi nende vestluste jooksul on samm karjääriredelil kõrgemale ning hakkab järgnevate aastate jooksul kumulatiivselt kasvama.

Miks läbi rääkida palga osas väiksel töökohal?

Väike töö ei ole ilmtingimata ebaoluline selle tõttu, et ta on väike. Kui valmistad ette läbirääkimist, vaata, kas on võimalusi töö suuremaks teha. Kasuta seda vaheastmena. Vaata, kas saaksid väljaõppevõimalusi, osaleda pensioniskeemides, teha ületunnitööd, mille eest makstakse rohkem, saada hüvitist tööga seotud kulutuste eest, kasutada lapsehoiuteenust, ja teisi selliseid asju.

loading...
Loading...