Miinimumpalgad – Eestis

  • Kehtib 2020 aastal Aprill
  • Miinimumpalgad on Euro.
  • Summad on enne maksustamist.

Kategooria

Tunnipalk Kuupalk
Üldine alammäär
Töötasu alammäärad Eestis alates 1. jaanuar 2020. Miinimumpalk kuni 31. detsember 2020 Informatsioon lehel viimati uuendatud 23.12.19
3,48 € 584,00 €
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele
Töötasu alammäärad Eestis alates 1. jaanuar 2020. Miinimumpalk kuni 31. detsember 2020 Informatsioon lehel viimati uuendatud 23.12.19
- 1 315,00 €

Töötunnid

  • Päevad nädalas: 5.0
  • Tundid nädalas: 40
  • Kuu miinimumpalk on täiskohaga töötajatele. Töölepingu Seaduse (jõus 01.07.2009) §43 sätestab, et täiskohaga töötatakse 40 tundi 7-päevases perioodis ja 8 tundi päevas. Tavaliselt on nädalvahetused vabad, kuid see oleneb töökohast.

Mõisted

Eestis on valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalk ja ükski Eestis töötaja ei saa sellest miinimumpalgast väiksemat palka.
Tööandjaid Eestis, kes ei maksa miinimumpalka, võidakse karistada Eesti valitsuse poolt.

Lisateave on saadaval aadressil

Töötasu alammäär - Eestis - Minimaalse palga arhiiv

Arhiiv alates 2019. aastast

Arhiiv enne 2019. aastat

loading...
Loading...