Miinimumpalgad – Eestis

  • Miinimumpalgad on Euro.
  • Summad on enne maksustamist.

Kategooria

Tunnipalk Kuupalk
Üldine alammäär
Kehtib 2019 aastal Aprill
3,20  540,00 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele
Kehtib 2019 aastal Aprill
4,80  800,00 

Töötunnid

  • Päevad nädalas: 5.0
  • Tundid nädalas: 40
  • Kuu miinimumpalk on täiskohaga töötajatele. Töölepingu Seaduse (jõus 01.07.2009) §43 sätestab, et täiskohaga töötatakse 40 tundi 7-päevases perioodis ja 8 tundi päevas. Tavaliselt on nädalvahetused vabad, kuid see oleneb töökohast.

Lisateave on saadaval aadressil

Minimaalse palga arhiiv

loading...
Loading...