Miinimumpalgad – Eestis

  • Kehtib 2019 aastal August
  • Miinimumpalgad on Euro.
  • Summad on enne maksustamist.

Kategooria

Tunnipalk Kuupalk
Üldine alammäär
Töötasu alammäärad Eestis alates 2019-01-01 kuni 2019-12-31. Informatsioon lehel viimati uuendatud 2018-12-29
3,20  540,00 
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele
Töötasu alammäärad Eestis alates 2018-01-01 kuni 2018-12-31. Informatsioon lehel viimati uuendatud 2018-12-29
4,80  800,00 

Töötunnid

  • Päevad nädalas: 5.0
  • Tundid nädalas: 40
  • Kuu miinimumpalk on täiskohaga töötajatele. Töölepingu Seaduse (jõus 01.07.2009) §43 sätestab, et täiskohaga töötatakse 40 tundi 7-päevases perioodis ja 8 tundi päevas. Tavaliselt on nädalvahetused vabad, kuid see oleneb töökohast.

Mõisted

Eestis on valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalk ja ükski Eestis töötaja ei saa sellest miinimumpalgast väiksemat palka.
Tööandjaid Eestis, kes ei maksa miinimumpalka, võidakse karistada Eesti valitsuse poolt.

Lisateave on saadaval aadressil

Minimaalse palga arhiiv

loading...
Loading...