Miinimumpalgad – Eestis

  • Kehtib 2020 aastal Veebruar
  • Miinimumpalgad on Euro.
  • Summad on enne maksustamist.

Kategooria

Tunnipalk Kuupalk
Üldine alammäär
Töötasu alammäärad Eestis alates 2020-01-01 kuni 2020-12-31.
3,48 € 584,00 €
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele
Töötasu alammäärad Eestis alates 2020-01-01 kuni 2020-12-31.
- 1 315,00 €

Töötunnid

  • Päevad nädalas: 5.0
  • Tundid nädalas: 40
  • Kuu miinimumpalk on täiskohaga töötajatele. Töölepingu Seaduse (jõus 01.07.2009) §43 sätestab, et täiskohaga töötatakse 40 tundi 7-päevases perioodis ja 8 tundi päevas. Tavaliselt on nädalvahetused vabad, kuid see oleneb töökohast.

Mõisted

Eestis on valitsuse poolt kehtestatud miinimumpalk ja ükski Eestis töötaja ei saa sellest miinimumpalgast väiksemat palka.
Tööandjaid Eestis, kes ei maksa miinimumpalka, võidakse karistada Eesti valitsuse poolt.

Lisateave on saadaval aadressil

Minimaalse palga arhiiv

loading...
Loading...