Igaaastane Puhkus ja Riigipühad

Makstud puhkus

Töölepingu seadus sisaldab sätteid igaaastaste puhkusepäevade, nende planeerimise ja jagamise kohta ning puhkusepäevade tasustamise kohta.

Töötaja igaaastane puhkepäevade periood on 28 kalendripäeva, kui pooled pole kokku leppinud pikemat perioodi või kui pole seaduses teistmoodi sätestatud. Puhkusepäevade arv ei kasva staažiga ning päevade arv jääb samaks nii 1 kui 5 aastat töötanud töötaja jaoks. Igaaastane puhkusepäevade arv töötajatele, kes saavad toetust töövõimetuse eest, on 35 kalendripäeva. Haridus- ja teadustöötajate jaoks on igaaastane puhkepäevade arv 56 kalendripäeva. Riigipüha ei ole osa puhkepäevade koguarvust, kui see peaks olema puhkusepäevade ajal.

Alaealistele on igaaastane puhkepäevade arv 35 kalendripäeva, kui pooled pole kokku lepinud pikemas perioodis või kui seadusega pole teistmoodi sätestatud.

Selleks, et saada puhkust, peab töötaja olema töötanud 6 kuud, pärast mida võib töötaja ka esimese tööaasta jooksul nõuda puhkust. Esimesel tööaastal antakse puhkusepäevi vastavalt töötatud ajale. Igaaastast puhkust võib kasutada kalendriaasta jooksul ning jaotatuna antakse ainult poolte kokkuleppel (puhkusepäevade mitmeks osaks jagamine on lubatud). Töötaja peab puhkuse jaoks kasutama vähemalt 14 järjestikust päeva. Minimaalne puhkepäevade arv, mida ühel korral saab võtta, ei saa olla vähem kui 7 päeva. Kasutamata päevad tõstetakse järgmisesse kalendriaastasse.

Puhkusepäevade graafikut teeb tööandja võttes arvesse töötaja soove ning mõistlikult ühendades need ettevõtte huvidega. Tööandja koostab puhkusepäevade graafiku igal kalendriaastal ning edastab selle töötajale esimese kvartali jooksul.

Järgnevatel töötajatel on õigus nõuda puhkust neile sobival ajal: naistöötajal koheselt enne või pärast rasedus- ja emapuhkust; meestöötajal kohe pärast isapuhkust või oma naise rasedus- ja emapuhkuse ajal; vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last; lapse koolivaheaja ajal vanemal, kelle laps on 7-10 aasta vanune; ja alaealisel, kellel on koolikohustus, seda koolivaheaegade ajal.

Töötajad saavad puhkusepäevade jooksul oma tavapalka. Puhkusetasu makstakse hiljemalt üleeelmisel tööpäeval enne puhkuse algust, kui pooled pole teistmoodi kokku leppinud. Tühine on kokkulepe, mille järgi puhkusetasu makstakse hiljem kui järgneval palgapäeval pärast puhkuse lõppu.

Töötaja ei saa saada muud tasu või hüvitist puhkusepäevade asemel töölepingu kehtivusaja jooksul ning kõik vastavad kokkulepped on tühised. Kuid töölepingu lõpetamise ajal on tööandja kohustatud hüvitama töötajale rahaliselt kõik kasutamata puhkusepäevad, mis on veel kehtivad.

Allikas: §55-58 ja 68-71 Töölepingu seadusest

Palk riigipühade ajal

Riigipühasid reguleerib Eestis Pühade ja tähtpäevade seadus (1998).

Selle seaduse järgi on Eestis 1 rahvuspüha ja 10 riigipüha. Kõik need on puhkepäevad. Rahvuspüha on Iseseisvuspäev ja Eesti Vabariigi aastapäev, mida tähistatakse 24. veebruaril. Riigipühad on uusaasta (1. jaanuar), suur reede, ülestõusmispühade 1. püha, kevadpüha (1. mai), nelipühade 1. püha, võidupüha (23. juuni), jaanipäev (24. juuni), taasiseseisvumispäev (20. august), jõululaupäev (24. detsember), esimene jõulupüha (25. detsember) ja teine jüulupüha (26. detsember). On ka 13 riiklikku tähtpäeva, kuid need ei ole puhkepäevad.

Riigipühad on makstud päevad ja kui töötaja on kohustatud nendel päevadel töötama, saab ta 200% oma tavapalgast. Teatud juhtudel võib ka anda lisapuhkeaega poolte kokkuleppel.  

Tööandja on kohustatud lühendama tööpäeva 3 tunni võrra päevadel, mis eelnevad uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale.

Allikad:§1-3 Pühade ja tähtpäevade seadusest; §45 Töölepingu seadusest

Nädalased puhkepäevad

Nädalasi puhkepäevi sätestab Töölepingu seadus.

Töötajatel on õigus üldisele puhkeperioodile, mis on 7-päevases ajaperioodis vähemalt 48 järjestikust tundi, kui pole teistmoodi seadusega sätestatud.

Summeeritud tööajaga ei tohi 7-päevases ajaperioodis puhkeperiood olla alla 36 tunni, kui pole vastupidiselt sätestatud. Nädalsed puhkepäevad on üldiselt laupäev ja pühapäev. 

Allikas:§52 Töölepingu seadusest

Seadusandlus igaaastaste pühade ja puhkepäevade kohta

  • Töölepingu seadus / Employment Contracts Act
  • Pühade ja tähtpäevade seadus / Public Holidays and Days of National Importance Act
loading...
Loading...