Haiguspuhkus

Sissetulek / makstud haiguspuhkus

Makstud haiguspuhkust sätestatakse Ravikindlustuse seadusega.

Kui töötaja on ajutiselt töövõimetu, annab arst selle kohta haiguslehe. Haigusleht annab töötajale vabastuse töökohustuste täitmisest. Haigusleht esitatakse tööandjale, kes saadab selle edasi koos muude kohaste dokumentidega Eesti Haigekassasse.

Esimesed kolm päeva haiguspuhkusest ei ole kompenseeritud ei Haigekassa ega tööandja poolt. Neljandast kuni kaheksanda päevani maksab tööandja 70% palgast. Üheksandast päevast alates saab töötaja kompensatsiooni Haigekassalt. Seda rahalist toetust (100% palgast ametikohase haiguse või vigastuse puhul) makstakse haiguslehe lõpuni, kuid mitte rohkem kui 182 järjestikust kalendripäeva haiguse kohta. Tuberkuloosi jaoks makstakse toetust kuni 240 järjestikust kalendripäeva.

Allikas:§50-57 Ravikindlustuse seadusest 

Tasuta ravikindlustus

Ravikindlustust pakutakse Haigekassa kaudu.

Töötajad ja FIE’d peavad maksma sotsiaalmaksu, et omada ravikindlustust. Ravikindlustuse jaoks peab olema töötanud ametikohal vähemalt ühe kuu. Patsiendid peavad osaliselt kinni maksma oma ravikulud ning maksma nominaalse summa teenuste eest.

Teenuste seas on konsultatsioonid perearstide ja eriarstidega, laboritestid, ennetavad läbivaatused, ambulatoorsed ja haiglaravi testid ja protseduurid, lisaks veel hooldekoduteenus ja ravimid.

Ravikindlustus katab osaliselt ka retseptiravimite maksumuse, mida saab odavama hinnaga. 

Ametikoha kindlus

Töölepingu seadusega on sätestatud ametikoha kindlus töövõimetuse korral.

Tööandja ei saa üles öelda töölepingut, sest töötaja ei ole suuteline lühiajaliselt oma töökohustusi täitma tervisliku olukorra tõttu. Lühiajaliselt tähendab kuni neli kuud. Tööandjal on lubatud erakorraliselt üles öelda töötaja leping, kes pole suutnud oma tervisliku olukorra tõttu oma töökohustusi pikaajaliselt täita. Seda nimetatakse töövõimekuse languseks tervise tõttu. Töövõimekuse langust eeldatakse, kui töötaja ei suuda oma ametikohustusi täita üle nelja kuu.

Töötaja ametikoha kindlus seega on ainult neljaks kuuks. Kuigi haigushüvitist makstakse 182 päeva (6 kuu) ulatuses, on töökoht tagatud ainult 120 päevaks.

Allikas: §88 ja 92 Töölepingu seadusest

loading...
Loading...