Tasuta testid, et vähendada soolist palgavahet

Sooline palgavahe on kallis asi. 29,9 % palgavahe Eestis vähendab 30 aasta jooksul teenitud sissetulekut märkimisväärselt. Selleks, et aidata naisi, mehi ja nende tööandjaid, oleme me loonud kaks testi, st üks tööandjate jaoks ja üks töötajate jaoks. Mõlemad annavad kiire pilge sellele, kuidas vähendada soolist palgavahet.

Tööstuse ja ametikutse valik põhjustab suurima osa soolisest palgavahest. Järgmisena on soovitatav ennast pidevalt täiendada, sellega oma tulevikus raha teenimise võimalusi suurendades. Samuti suurendab su teenimisvõimekust töökohal veedetud aeg. Töö lõpetamine, kui tahetakse lapsi, teeb hiljem hästi tasustatud tööle naasmise keerulisemaks. Praktikas töötavad lastega naised vähem töötunde ning lisaks sellele ei täienda ennast lisakoolitustega kõige rohkem, millega lõigatakse ära võimalusi heaks karjääriks. Suurenev vahe moodustub seega erinevate valikute kombinatsioonis. Test töötajatele märgib ära need karjäärivalikud.

Test tööandjate jaoks sisaldab rohkem juriidilisi aspekte. Tööandja ei tahaks olla süüdistatud soolises diskriminatsioonis.
  • Kuid kuidas tagada, et võrdse töö eest saadakse võrdset palka?
  • Kuidas olla joonduvuses ILO ja ELi seadusandlusega?
  • Kuidas vältida tööl seksuaalset ahistamist?
  • Kuidas vältida seksistlikku muljet, kui üks töötajatest rasestub?

Seega soolise palgavahe veebitest Mysalary.ee ja Wageindicatori poolt aitab tööandjatel vältida kalleid vigu ning alandavaid olukorda.


Test töötajale


Test tööandjale

loading...
Loading...