Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2016 kuni 31-12-2016

 
Informatsioon lehel viimati uuendatud: 28-12-2016.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

TunnipalkKuupalk
2,54
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
430,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

TunnipalkKuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...