Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2015 kuni 31-12-2015

Eeldatav uuendamiskuupäev: 01-01-2016. Uuendused ilmuvad Riigi Teatajas.
Informatsioon lehel viimati uuendatud: 31-12-2014.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

Tunnipalk Kuupalk
2,34
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
390,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

Tunnipalk Kuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...