Ülesanded

 • Töötajate jaoks tegevuskordade, -suundade ja normide väljatöötamine, kasutuselevõtmine ja jälgimine
 • Haldustegevuste, näiteks eelarve planeerimise, aruannete koostamise ning varustusele, seadmetele ja teenustele tehtavate kulude kontrollimine
 • Töötajate jaoks tegevuskordade, -suundade ja normide väljatöötamine, kasutuselevõtmine ja jälgimine
 • Sama valdkonna või sidusvaldkondade teiste teenusepakkujatega koostöö koordineerimine
 • Eelarvete juhtimine, kulude kontrollimine ja tõhusa ressursikasutuse tagamine
 • Töötajate valiku, väljaõppe ja töötulemuste järele valvamine
 • Teenuste osutamise kavandamine, juhtimine ja koordineerimine
 • Teenuse, asutuse, organisatsiooni või keskuse üldine juhtimine ja tegevuse korraldamine
 • Teenuste osutamiseks eraldatud ressursside jälgimine ja hindamine

  Haridustase

  Oskuslik
  loading...
  Loading...