Ülesanded

 • Bibliograafiliste andmete otsimine ja kontrollimine
 • Andmete sisestamine andmebaasidesse ja arvutikirjete redigeerimine
 • Eksponaatide vastuvõtmine, saatmine, pakendamine ja pakendist väljavõtmine
 • Näitusesisustuse, vitriinide ja vaatealade disainimine ja paigutamine
 • Abi osutamine valgustuse ja väljapanekuseadmete ülesseadmisel
 • Esemete väljapanekuks üles seadmine ja ettevalmistamine
 • Audiovisuaalsete ja reprograafiliste seadmete käitamine
 • Uute teavikute tellimine ning raamatukoguregistrite ja ringlussüsteemide haldamine
 • Trükitud ja salvestatud materjalide kataloogimine

  Haridustase

  Oskuslik
  loading...
  Loading...