Ülesanded

 • Külastajate juhatamine tualettruumi, puhvetileti või telefoniautomaadi juurde
 • Parkimisalal patrullimine, et vältida sõidukite kahjustamist ja sõidukites oleva vara vargusi
 • Parkimistasu arvutamine ja selle kogumine klientidelt
 • Autojuhtide juhatamine parkimiskohtadele
 • Piletite või pääsmete ehtsuse kontrollimine värvi, väljastuskuupäeva jm tunnuste alusel
 • Külastajate juhatamine väljapääsude juurde või muul viisil juhendamine või eriolukorras abistamine
 • Meelelahutusüritustel sissepääsupiletite ja pääsmete müümine ja kogumine või külastajatelt pileti kontrollribade kogumine
 • Spordi- või kümblusasutuste külastajatele riietusruumide, riidekappide või rõivamahutite jagamine

  Haridustase

  Lahutamata
  loading...
  Loading...