Uuri oma palga kohta

Ülesanded

 • Lõhkamisaukude paigutuse, sügavuse ja läbimõõdu kavandamine ja sellekohane juhendamine
 • Kasutatavate lõhkeainete koguse ja tüübi määramine
 • Töökoha ning lõhkeainete käitlemise, ladustamise ja transpordi ohutuseeskirjade täitmise tagamine
 • Lõhkamisaukude sügavuse ja puhtuse kontrollimine
 • Laengute katmine, lõhkamisaukude täitmine kivipuru, liiva ja muude materjalidega ning materjali kinnisurumine laengute kokkupressimiseks
 • Kõigi laengute lõhkemise kontrollimine ning süütetõrgetest teatamine ja nende kõrvaldamine
 • Süütelaengute koostamine või teiste töötajate juhendamine süütelaengute koostamiseks, kasutades detonaatoreid ja lõhkeainepadruneid, ning elektrijuhtmete, sütikute ja süütenööride kinnitamine süütelaengute külge
 • Seadustele ja määrustele vastavate dokumentide koostamine ja säilitamine lõhkeainete kasutamise kohta
 • Juhtmete, sütikute ja süütenööride jadasse ühendamine, elektriahelate kontrollimine, rikete parandamine ning jadade ühendamine õhkamismasinatega
 • Lõhkeainete laadimine lõhkamisaukudesse
 • Lõhkamisala ohutuks kuulutamine enne ja pärast lõhkeainete detoneerimist

  Täida küsimustik

  Haridustase

  Poolkvalifitseeritud
  loading...
  Loading...