Ülesanded

 • Organisatsiooni esindamine ametlikel sündmustel ja nõukogu koosolekutel, läbirääkimistel, konverentsidel, avalikel aruteludel ja foorumitel
 • Eelarve täitmise kontrolliks vajalike süsteemide ja kordade väljatöötamise ja rakendamise tagamine
 • Organisatsiooni, selle liikmete ja vastavate huvirühmade nimel läbirääkimiste pidamine
 • Organisatsiooni või ettevõtte töötulemuste jälgimine ja hindamine kehtestatud eesmärkide ja tegevussuundade valguses
 • Organisatsiooni üldise töö kavandamine, juhtimine ja koordineerimine
 • Organisatsiooni, selle liikmete ja vastavate huvirühmade huvide edendamine seadusandliku võimu, valitsuse või avalikkuse ees
 • Organisatsiooni tegevuse ja tulemuste analüüsimine ning aruannete esitamine nõukogudele ja juhtorganitele, organisatsiooni liikmetele ja rahastajatele
 • Organisatsiooni tegevussuundade, reeglite ja eeskirjade kindlaksmääramine ja sõnastamine
 • Organisatsiooni tegevussuundade, kavade, reeglite ja eeskirjade täitmiseks mõeldud osakondade kavandamine, korraldamine ja juhtimine

  Haridustase

  Oskuslik
  loading...
  Loading...