Tööle tagasi pöördumine pärast rasket haigust

Põhiterminite määratlused:

Krooniline haigus: pikaajaline ja aeglaselt kulgev haigus, mis ei kandu inimeselt inimesele, näiteks südame-veresoonkonna haigused, vähkkasvajad, teatud hingamisteede haigused ja diabeet jne 


Tööle naasmine: viitab protseduuridele ja algatustele, mille eesmärk on hõlbustada nende inimeste tööellu naasmist, kes kogevad pikaajalist töölt eemal viibimist või töötamist piiratud või langenud töövõime olukorras, olgu see tingitud haigusest või invaliidsusest.

Naaske tööpoliitika juurde: tööle naasmist reguleeriv rahvusvaheline, riiklik või piirkondlik regulatsioon pärast haiguse või invaliidsuse diagnoosimist.

Sotsiaalne dialoog: interaktsioonid, näiteks läbirääkimised, konsultatsioonid või teabevahetus sotsiaalpartnerite või avalikkuse vahel või nende ja avaliku võimude vahel

Ametiühing: töötajate huve esindav organisatsioon, kus liikmed saavad abi ja tuge tööga seotud küsimustes

loading...
Loading...