Ülesanded

 • Raudteejaamas kauba laadimise juhatamine, kontrollimine ja selle kohta arvestuse pidamine
 • Juhtkonnale aruannete koostamine
 • Arvestuse pidamine operatiivaspektide üle ning reisi- ja kaubaveo ajastuse koordineerimine
 • Rongide suunamine raudteesüsteemi lõiku või tsooni ja vastava arvestuse pidamine
 • Sõidukite ja autojuhtide paigutamise ja graafikute koostamise, peale- ja mahalaadimistööde, transiitkaupade ladustamise ning maanteetranspordi muude operatiivaspektide koordineerimine ja selle kohta arvestuse pidamine
 • Reisijate ja kauba õhuveo operatiivtegevuste koordineerimine ja selle kohta arvestuse pidamine, näiteks reisijate nimekirjade ja lastimanifestide koostamine

  Haridustase

  Poolkvalifitseeritud
  loading...
  Loading...