Ülesanded

 • Koristus-, majapidamis- ja hooldustöötajate ning alltöövõtjate töö juhendamine
 • Registreerimislehtede täitmine ja elanikele sisekorraeeskirjade jagamine
 • Eemal viibivatele elanikele väikeste teenuste osutamine, näiteks nende nimel saadetiste vastuvõtmine või külastajatele palutud teabe edastamine
 • Hoonete haldajate ja omanike teavitamine vajadusest kapitaalremondi järele
 • Hoone siseruumide koristamisel, lihtsamatel remondi- ja hooldustöödel osalemine
 • Hoone valvamine turvalisuse tagamiseks
 • Ahjude ja katelde teenindamine, et tagada kütte ja kuuma vee varustus
 • Elanike ja külastajate käitumise kontrollimine sellistes küsimustes nagu müra piiramine või vara väärkasutus

  Haridustase

  Poolkvalifitseeritud
  loading...
  Loading...