Ülesanded

 • Keskkonnajuhtimissüsteemide väljatöötamine ja nende kasutuselevõtu koordineerimine, et võimaldada organisatsioonidel kindlaks teha, jälgida ja ohjata nende tegevuste, toodete ja teenuste mõju keskkonnale
 • Auditite läbiviimine, et hinnata seniste tegevuste, protsesside, jäätmete, müra ja ainete keskkonnamõju
 • Valitsuse poolt kehtestatud ja organisatsioonisisestele keskkonnaeeskirjadele ja juhistele vastavuse hindamine, rikkumiste kindlakstegemine ja sobivate heastavate meetmete määramine
 • Organisatsioonidele tehnilise nõu andmine ja toeteenuste osutamine küsimustes, kuidas keskkonnaprobleeme kõige paremini lahendada, et keskkonnakahju ja majanduslik kahju oleks võimalikult väikesed
 • Kaitsekavade väljatöötamine
 • Potentsiaalsete või välja pakutud tegevuste, projektide ja arenduste tõenäolise keskkonnamõju hindamine ning soovituste andmine selliste arendustegevuste jätkamise kohta
 • Uurimistöö tegemine, katsete läbiviimine, proovide kogumine, väli- ja laborianalüüside tegemine keskkonnaprobleemide allikate kindlakstegemiseks ning keskkonnaprobleemide mõju ennetamise, ohje ja heastamise võimaluste soovitamiseks

  Haridustase

  Kõrgelt kvalifitseeritud
  loading...
  Loading...