Ülesanded

 • Klientide nimel arstide ja teiste tervishoiu tippspetsialistidega kohtumiseks aegade kokkuleppimine ning klientide saatmine sellistel kohtumistel või muude kliendile vajalike käikude tegemine
 • Klientidele psühholoogilise toe pakkumine näiteks vestlemise või tekstide ettelugemise abil
 • Piiratud liikumisvõimega klientide asendi muutmine ja tõstmine ning abi osutamine nende transportimisel ratastoolides ja mootorsõidukites
 • Kliendi hooldamise, tema seisundi muutuste ning hooldusele ja ravile allumise dokumenteerimine ning probleemidest tervishoiu või sotsiaalteenuste tippspetsialistile teatamine või isiku tema juurde suunamine
 • Toitainevajadusele ja ettenähtud dieedile vastavate toitude kavandamine, ostmine, valmistamine või serveerimine
 • Sünnitusjärgsel perioodil vanemate toetamine ja vastsündinute eest hoolitsemine
 • Klientide keskkonna hügieeni hoidmine, näiteks voodipesu vahetamine, riiete ja nõude pesemine ning eluruumide koristamine
 • Klientidele ja peredele emotsionaalse toe pakkumine ning teabe ja nõuannete jagamine sellistel teemadel nagu toitumine, hügieen, treenimine, vastsündinute eest hoolitsemine ning puude või haigusega kohanemine
 • Klientide abistamine nende isiklike ja ravivajaduste rahuldamisel, näiteks isikliku hügieeni, söömise, riietumise, liikumise ja treenimise, suhtlemise, suukaudsete ravimite võtmise ja sidemete vahetamise juures, tavaliselt tervishoiu tippspetsialisti poolt koostatud hooldusplaani alusel

  Haridustase

  Poolkvalifitseeritud
  loading...
  Loading...