Ülesanded

 • Abi osutamine võimalike ohtude kindlaks tegemisel ning ohutuseeskirjade ja -vahendite kasutusele võtmisel
 • Inseneri juhendamisel abi osutamine keskkonnasaaste kõrvaldamise vahendite väljatöötamisel
 • Keskkonnasaaste ennetamiseks, ohjeks ja kõrvaldamiseks, saastunud koha puhastamiseks ning maaparanduseks kasutatavate seadmete ja vahendite ümberehitamine ja katsetamine
 • Andmete kogumine ja tehnilise abi osutamine järgmistes küsimustes: personali, materjali ja seadmete tõhus, ohutu ja säästlik kasutamine töömeetodid ja tegevuste järjekord ning järelevalve nende sooritamise üle tehase või asutuse ruumiplaani otstarbekus
 • Inseneride abistamine robotseadmete katsetamisel ja projekteerimisel

  Haridustase

  Oskuslik
  loading...
  Loading...