Ülesanded

 • Vigaste sektsioneerimisseadmete, kaitselülitite, kaitsmete, pingeregulaatorite, trafode, lülitite, releede või juhtmete kindlakstegemine elektriskeemide ja elektriliste testimisinstrumentide abil
 • Postide otsa ronimine või veokite tõstekorvide kasutamine seadmetele ligipääsemiseks
 • Õhuliinidel ja allmaakaablitel ühenduste tegemine
 • Lülitite avamine või maandusseadmete ühendamine, et kõrvaldada elektriohte rikutud või langenud liinidelt või võimaldada remonti
 • Elektrivarustuse õhuliinide ja allmaakaablite ning elektrisõidukite varustusliinide paigaldamine ja remontimine
 • Ohutu töö võtete ja eeskirjade täitmine, näiteks seadmete regulaarne kontrollimine ning tööpiirkonna piiramine

  Haridustase

  Poolkvalifitseeritud
  loading...
  Loading...