Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2019 kuni 31-12-2019

Informatsioon lehel viimati uuendatud: 29-12-2018.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

Tunnipalk Kuupalk
3,20
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
540,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

Tunnipalk Kuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...