Töötasu alammäärad Eestis alates 01-01-2016 kuni 31-12-2016

Informatsioon lehel viimati uuendatud: 28-12-2016.
Miinimumpalgad on EUR (Euro).

Üldine alammäär

Tunnipalk Kuupalk
2,44
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
430,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele

Tunnipalk Kuupalk
4,80
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
800,00
Päevade arv kuus täpsustatud: 22
Tundide arv kuus täpsustatud: 176
loading...
Loading...